Vanaf 23 november 2022 is een asbestattest verplicht bij de verkoop of overdracht van gebouwen en woningen die dateren van vóór 2001. De Vlaamse Regering wil zo snel mogelijk al het aanwezige asbest in Vlaamse gebouwen in kaart brengen, dewelke gebouwd zijn voor 2001. Tegen 2032 dient elke gebouweigenaar, met een gebouw dat dateert voor 2001, over een asbestattest te beschikken, ook al zal dit gebouw/woning niet verkocht worden. Bij verhuur van het gebouw bent u verplicht om uw huurder(s) een kopie van het asbestattest te bezorgen, ook als u al voor 2032 over dat attest beschikt.

Door het opsporen en in kaart brengen van asbestverdachte materialen en het verwijderen van asbestmaterialen in slechte staat, wil de Vlaamse regering Vlaanderen uiterlijk tegen 2040 asbestveilig maken.

Het asbestattest kan enkel opgesteld worden door een OVAM erkende asbestdeskundige.

Wat is een asbestattest?

Het asbestattest is een lijst van alle asbesthoudende materialen in en rond een gebouw of constructie. Op basis van de aard, vorm, toestand en hoeveelheid asbest wordt een risico-evaluatie gemaakt. Deze geeft een idee van hoe groot de gezondheidsrisico’s voor de bewoners zijn. Van hieruit zal er ook een beheersplan worden opgesteld. Daarin worden een aantal actiepunten opgenomen die de gezondheidsrisico’s tot een absoluut minimum beperken.
Het asbestattest is een niet-destructieve inventaris. Dit houdt in dat de asbestdeskundige een inspectie zal uitvoeren zonder het gebouw te beschadigen of materialen te verwijderen. Hierbij zal er gewerkt worden volgens het inspectieprotocol en certificatiereglement van de OVAM. Het asbestattest dient aanwezig te zijn voor de ondertekening van aankoop-verkoop belofte (de zgn ‘compromis’).

De geldigheid van het attest is 10 jaar. Indien er minstens 1 asbest toepassing aanwezig is met een hoog risico dan zal de geldigheidsduur ingekort worden naar 5 jaar.

Wat is asbest?

Asbest is de verzamelnaam van een specifieke groep minerale vezels dat gebruikt is geweest in verschillende materialen tot eind jaren ’90 met een piekperiode in de jaren ’70. Omwille van zijn belangrijke eigenschappen zoals zijn sterk isolerend karakter, slijtvastheid, hittebestendigheid, bestand tegen agressieve chemicaliën en omwille van zijn goedkope ontginning is asbest op zeer grote schaal (meer dan 3500 toepassingen) gebruikt geweest waaronder in veel bouw- en constructiematerialen.

Wanneer is een asbestattest verplicht?

Een asbestinventarisattest is verplicht in volgende omstandigheden:

  • U bent eigenaar van een woning/gebouw
  • De woning/gebouw is gebouwd voor 2001
  • De woning/gebouw is groter dan 20m²
  • Momenteel verplicht bij de verkoop van het gebouw/pand
  • Tegen 2032 dient iedere gebouweigenaar over een asbestattest te beschikken
  • Bij schenkingen, overdracht, erfpachtrecht

Het asbestattest is niet verplicht bij een onteigening of erfenien indien het pand gelegen is in het Brussels of Waals gewest.